Beredskapsplan Raufoss Fotball 2023

Beredskapsplanen beskriver ansvarsforhold og tiltak ved alvorlige hendelser og alvorlige ulykker som oppstår i tilknytning til aktiviteter som involverer Raufoss Fotball. (Planen er revidert 2023)

Annonse:

Med alvorlige hendelser menes: hendelser som kan få konsekvenser for flere medlemmer og/eller ansatte. Samt hendelser som kan få strafferettslige følger, der politi er, eller kan regnes med å bli koblet inn, og hendelser som fører til, eller kan føre til særlig oppmerksomhet fra pårørende, media og/eller offentlige instanser.

Alvorlige ulykker omfatter: Situasjoner men en eller flere alvorlig skadde, fysisk og/eller psykisk, som krever sykehusinnleggelse. Dødsfall som følge av aktiviteter i regi av, eller med tilknytning til Raufoss Fotball, enten det gjelder trening, konkurranse eller andre arrangementer.

LENKE TIL BEREDSKAPSPLAN RAUFOSS FOTBALL

Annonse fra Obos-ligaen: