jenter og gutter 2024

Bli medlem i Raufoss Fotball

Alle aktive må være medlemmer i Raufoss Fotball, dette har sammenheng med forsikringer og spillerberettigelse - i tillegg oppfordrer vi alle med tillitsverv til å tegne medlemskap - samt alle dere som støtter vårt viktige arbeid!

Annonse:

Et enkeltmedlemskap i Raufoss Fotball koster kr. 350 pr. år. For en familie eller husstand med to eller flere (voksne og barn) kan man tegne familiemedlemskap der samtlige inngår for kr. 600 pr. år.

Er du som spiller eller familien/hustanden registrert som medlemmer i Rubic fra før, trenger dere IKKE å registrere medlemsskap på nytt. Løpende medlemsskap faktureres ut i mai-måned.

En del av medlemskontigenten går til drift av Raufoss Idrettslag og ulike fellesfunksjoner i idrettslaget som f.eks utdeling av RIL-Ten prisen, Hederstegn og Frivilligprisen, drift av aktivitetene på Sportshytta mm.

 

Hvem kan være medlemmer i Raufoss Fotball

ALLE som ønsker det, kan ha medlemskap i et idrettslag - vi håper du vil være med å støtte opp om vårt arbeid gjennom ditt medlemskap!

 

Hvem MÅ være medlemmer i Raufoss Fotball?

Alle aktive må være medlemmer, samt de som har verv i styret, valgkomiteen, kontrollkomiteen - og andre innsatt i årsmøtevedtatte oppgaver må være medlemmer.

Ønsker du å være stemmeberettiget på årsmøtet, så må du være medlem. Trenere, lagledere og andre som har oppgaver knyttet til lagene våre, ønsker vi skal være medlemmer slik at vi i Raufoss Fotball kan gi dem den viktige tilliten det er å jobbe med barn og ungdom.

 

Hvorfor være medlemmer i Raufoss Fotball?

Frivillighet og engasjement i klubben er en helt uvurderlig ressurs. Vi ønsker - og er helt avhengige av voksne medlemmer som bistår oss i alle aktivitetene våre, på arrangement og et stort spenn av dugnadsjobber.

Vi har en fantastisk og mangfoldig medlemsmasse som utgjør støtteapparatet for Raufoss Fotball på alle områder av driften!

Vi ønsker også nye medlemmer velkommen, som ikke er direkte aktive. Dere som er våre gode supportere som ønsker å støtte opp om den viktige, lokale jobben Raufoss Fotball gjør. Og som vil bidra til å opprettholde våre verdier og videreføre våre planer for framtida.

 

På denne lenken melder du deg inn i Raufoss Fotball

 

Våre gode medlemmer i Raufoss Fotball bidrar til at vi sammen skaper et  unikt felleskap.

Vi ønsker flere på laget.

DU er velkommen! 💛🖤

 

Annonse fra Obos-ligaen:
Publisert: 12.04.2024
Skrevet av: Anne Thoresen/ Foto: Marius Mykleset