Årsmøtet: Et krevende år er tilbakelagt

Tron Strand har for n'te gang loset årsmøtet i Raufoss Fotball igjennom to runder, først 16. februar og deretter fortsettende årsmøte mandag 13. mars. På bildet ser vi fra venstre: styremedlemmene Tone Østerud og Maren Kraby Simenstad, Styreleder Trude Øvstetun, Tron Strand og nestleder Kjetil Sangnes.

Annonse:

Som alle vet har 2022 vært et krevende år for oss i Raufoss Fotball. Våre ansatte, tillitsvalgte, frivillige og støttespillere har jobbet iherdig for at vi skulle klare våre økonomiske forpliktelser og sikre fortsatt drift. 

Årsberetningen vitner om at aktiviteten i klubben er høy, og at det er svært mange mennesker som bidrar til å holde hjulene i gang. 

Les årsberetningen her

Både Trude og Kjetil har signalisert at de ikke tar gjenvalg.

Det har ikke lykkes oss å få på plass ny leder og nestleder i løpet av vinteren. Både Trude Øvstetun og Kjetil Sangnes ønsker ikke gjenvalg grunnet sine respektive arbeidssituasjoner. Begge blir heldigvis sittende i sine verv midlertidig inntil vi har ny lederduo på plass.

Anne Thoresen går også ut av styret, det samme gjør varamedlem Leif Waarum.

De øvrige i styret, Thomas Berg de Jose, Tone Østerud, Maren Kraby Simenstad og Gunn Homb er ikke på valg i 2023 

Vi har fått to nye, solide styremedlemmer, nemlig tidligere daglig leder Mathias Engebakken sammen med Thomas Danbolt. Begge valgt for to år.

Videre har vi valgt ny kontrollkomite, den består av Line Jørgentvedt og Tore Østeng.

Valgkomiteen ønsker innspill

Inn i valgkomiteen har vi fått Stein Giæver og Gunnar Kleven, som allerede er i full gang med arbeidet med å finne ny styreleder og nestleder, samt varamedlem. I tillegg søker vi varamedlemmer til komiteene. De ønsker gjerne innspill på aktuelle kandidater - så ta kontakt! Stein Giæver telefon: 901 51 013  Gunnar Kleven telefon: 901 00 638

Vi er på rett veg med økonomien - men minusresultat i 2022

Til tross for at vi sammen har jobbet hardt for å kutte kostnader gjennom året, og med det berget toppfotball-lisensen i oktober, har vi også hatt en svikt i driftsinntektene. Konsernets driftsresultat i 2022 er positivt, men økte finanskostnader, strømkostnader og generell kostnadsøkning utover året ble en medvirkende årsak til negativt resultat på drøye 1,1 millioner kroner. Vi er svært stolte og takknemlige for innsatsen som ble gjort for å berge lisensen vår, og vi vil takke alle som har bidratt i et uvanlig utfordrende år. Jobben med å oppnå en bærekraftig økonomi framover fortsetter!

Raufoss Fotball er en mellomstor bedrift med 29 årsverk, vi både eier og drifter anleggene våre, Nammo Stadion og Raufoss Industripark Arena. Vi skal omsette for 26 millioner kroner i 2023.

Alle årsmøtesakene til behandling ble enstemmig vedtatt.

Les årsmøtedokumentene:

Årsmøtet 16. februar

Fortsettende årsmøte 13. mars

 

 

Annonse fra Obos-ligaen: