klubbe

Fortsettende årsmøte 2023

Raufoss IL Fotball innkaller til fortsettende årsmøte på Sportshytta mandag 13. mars kl. 18.00.

Annonse:

Det er noen gjenstående saker fra årsmøtebehandlingen, som skal tas opp, trykk på lenkene for å lese dokumentene:

* Regnskap 2022

Regnskap Raufoss Fotball

Regnskap Raufoss Storhall

Uavhengig revisors beretning Raufoss Fotball

Uavhengig revisors beretning Raufoss Storhall

Kontrollutvalgets uttalelse

 

* Valg 2023

Leder, nestleder, styremedlemmer og varamedlemmer skal velges.

Det skal også foretas valg av kontrollkomite og valgkomite.

 

Dokumentene har blitt offentliggjort her så fort det har vært mulig.

Velkommen til fortsettende årsmøte!

 

 

Annonse fra Obos-ligaen: