- Jobber for å ta Raufoss Storhall i bruk igjen

Styret i Raufoss Fotball har vært samlet søndag for å legge strategier for videre drift av Raufoss Storhall. Aktiviteten i Storhallen er svært viktig både for egen klubb, men også for hele regionen. Målet er å ta hallen i bruk igjen andre uka i desember.

Siden hallen falt sammen natt til 25. oktober har det pågått et enormt arbeid for først å få hallen opp igjen, og dernest stabilisere trykket. Dette hadde ikke vært mulig uten hjelp og tidlig innsats fra lokale bedrifter og frivillige i klubben. 

Les om dette her: Tusen takk!

De siste ukene har vi fortsatt hatt hjelp av frivillige til vakthold, og driftsleder Sindre Andersen har brukt all sin kapasitet i tilknytning til hallen, med trykk, fyring, lapping av duk, og vedlikehold av vifter og øvrig anlegg. Nå er trykket stabilisert, og vi vil måtte påregne fyring i større omfang enn normalt gjennom vinteren.

Før hallen kan tas i bruk igjen må vi være 100% trygge på at sikkerheten er ivaretatt for alle som skal benytte hallen. Dette innbefatter bl.a sikring av rømningsveier og diverse tekniske oppgraderinger. I tillegg må lysarmaturer/elektroinstallasjoner og broer i taket rehabiliteres.

Mest sannsynlig vil det være værforholdene denne natta som "får skylden for" kollapsen, og vi vil dermed ikke være dekket av forsikringen vår. 

Selv med de generøse gavene vi hittil har fått gjennom SPLEIS, Supporterklubben 2830 - gul og svart og Raufossfabrikken, gjenstår utgifter på flere hundre tusen kroner, midler som klubben må få på plass for å få utført helt nødvendige reparasjoner og sikre videre drift gjennom vinteren.

Styret går nå i gang med å få med bedrifter og offentlige myndigheter til å bidra til at Storhallen kan tas i bruk igjen. I tillegg planlegges det ulike inntektsbringende tiltak som vi håper skal bidra til å løse utfordringene.

Annonse fra Obos-ligaen: