Samfunn

Våre verdier: Respekt - Åpenhet - Engasjement = RÅE

Annonse:

 

Raufoss Fotball skal være en viktig samfunnsaktør i Vestre Toten kommune og skal med dette favne både liten og stor, topp og bredde.

Raufoss Fotball skal også være en del av norsk toppfotball.

Raufoss Fotball har vist at det går an i et lite samfunn å skape aktivitet for alle, samt bli en del av norsk toppfotball. Vi skal være en klubb for alle, både i forhold til spillerutvikling, sosial arena, lokal forankring, samlingssted – altså «en klubb for alle».

Vi vil være respektfulle, åpne og engasjerende

Respekt

I Raufoss Fotball skal hardt arbeid stolthet og Fair Play være en del av grunnpilaren i klubben. Dette skal bygge vår troverdighet i lokalsamfunnet og regionen. 

Åpenhet

Raufoss Fotball skal være en åpen klubb – alt vi gjør skal tåle dagens lys.

Engasjement

Raufoss Fotball skal være en klubb som tar vare på alle som ønsker å være en del av klubben. Vi skal bruke vår kompetanse til å bidra inn mot naboklubber, kommune og næringsliv slik at klubben kan utvikles videre. I Raufoss Fotball er vi avhengig av et tett og godt samspill med alle og vi skal engasjere og bli engasjert!

Annonse fra Obos-ligaen: