Lovnorm for Raufoss Fotball revidert 2020

Lovnormen for Raufoss Fotball ble revidert etter endringer fra Norges Idrettsforbund. Loven er gjeldende fra 01.01.2020

Annonse:

Lovnormen finner du her: Lovnorm Raufoss Fotball

Annonse fra Obos-ligaen: