Viktig om skjerpede smittevernrutiner i Raufoss Storhall:

På grunn av smittesituasjonen i våre nabokommuner, ønsker vi i Raufoss Fotball i samråd med kommunelegen, å gjøre noen innstramminger i smittevernet. Tiltakene gjelder fra og med i morgen, fredag 19. mars, og fram til og med søndag 11. april.

Bakgrunnen for tiltakene er at kommunelegen og myndighetene er svært opptatt av at organisert aktivitet (for de under 20 år) og idrett skal kunne gjennomføres så langt det er forsvarlig. Forsamlinger av voksne mennesker er en risiko, den muterte virusvarianten gjør dette enda mer risikofylt enn tidligere.

 

Vi innfører derfor følgende tiltak fra og med i morgen:

 

  • Det ikke tillatt for foreldre å se på treninger i hallen. Unntaket er lekegruppe, gutter og jenter 7 og 8 år. Her er det lov med en foresatt. De må registrere seg ved inngangen. Gi beskjed hvis det er noen unntak som vi bør gjøre.
  • Det er ikke tillatt med egentreninger
  • Foreldre som skal hente på FFO og Akademi må vente utenfor
  • Spillere fra andre kommuner vurderes enkeltvis i samråd med foreldre, trenere og klubb – akkurat nå, spesielt spillere bosatt i Østre Toten kommune, men dette kan raskt endre seg.

 

Dette betyr også at vertene som er satt opp og sendt ut tidligere får en litt annen rolle:

tabell

 

 

Vertene vil ha følgende oppgaver, og har nå plassering ute i foajeen – vi anbefaler nå at det er 2 personer på plass til en hver tid:

 

  • Oppfordre til bruk av håndsprit ved ankomst
  • Sørge for at alle skriver seg inn (trenere, lagledere og foreldre på lagene som er fritatt fra regelen) – enten via QR-kode eller på papir.
  • Ingen bruk av garderobe
  • Sørge for at foreldre venter utenfor hallen ved henting og levering (ingen ansamling av voksne inne i foajeen)
  • Ingen egentrening
  • Oppfordre lagene som trener og andre til å rydde og kaste søppel etter treningen er ferdig. Ta gjerne av og til en runde inne hallen for å se.

Det er viktigere enn noen gang at dette gjøres skikkelig, at tiltakene respekteres - og at vi står sammen!

Er noe uklart - ta kontakt med Fredrik Greve Monsen tlf. 924 54 236 eller mail: [email protected]

 

Annonse fra Obos-ligaen: