Vi heier på breddefotballen!

Vår styreleder Asgeir Sveen tar til pennen på lederplass her på Raufossfotball.no: Vi heier på breddefotballen og alle andre gode krefter som gjør alt de kan for å holde aktiviteter i gang.

I godt og vel ett år har en hel verden vært rammet av en pandemi. Den har påvirket oss alle, og noen langt mer enn andre. Selvfølgelig er korona-viruset aller mest krevende for de som har blitt alvorlig syke og deres pårørende, for de som har mistet jobben eller som frykter for jobben sin, for studenter og elever som deler av året kun har fått undervisning digitalt og for barn og unge som helt eller delvis har mistet sine fritidstilbud. 

En gruppe som også har fått mye oppmerksomhet, særlig den siste tiden, er breddefotballen. I snart 15 måneder har over 50.000 spillere over 20 år ikke hatt lov til å spille og trene som normalt. 

Ved siden av disse spillerne er det et stort apparat av frivillige som har kjent på det samme savnet, nemlig å ha tilhørighet i et trygt og godt miljø og nærmest daglig møtes på klubbhuset eller på gressmatta. 

- Vi på Raufoss er glade for å være en del av den norske fotballfamilien, og jeg som styreleder er stolt av å kjenne at pulsen slår litt ekstra for klubben i mitt hjerte, Raufoss Fotball. Hver dag ser jeg hva fotballen betyr for våre spillere, trenere, tillitsvalgte, frivillige og ildsjeler, fra topp til bredde!

— Asgeir Sveen, Styreleder Raufoss Fotball

En økende frustrasjon over å hele tiden stå bakerst i køen har forsterket seg etter jul. Likevel har reglene blitt fulgt opp uten store protester. Å oppfordre til sivil ulydighet eller å bevisst bryte reglene, er aldri noe vi i Raufoss Fotball vil støtte eller gjøre. 

Å være en del av et samlet opprop og en markering fra fotballen derimot, er det både riktig og naturlig å være en del av. I helgas runde i eliteserien og Obos-ligaen valgte alle lagene å vise sin støtte til bredden ved å ikle seg drakter fra lokale klubber. Det gjorde også vi i Raufoss. 

Ja, vi hadde dessverre en smittesituasjon som satte juniorlaget vårt i karantene samtidig, men det kunne ikke hindre oss i å vise sympati og støtte for blant annet Reinsvoll, Redalen, Vind, Eina, SK Gjøvik-Lyn, Raufoss fotball damer og Vardal. Ikke bare støtte til spillere og trenere, men også til hele maskineriet som stille jobber i bakgrunnen.

Nei, Erik Sønstelie (redaktør i OA), det står ikke her om liv, helse eller bortfall av jobber, men det må likevel være lov å være en del av en kontrollert, og etter mitt syn, verdig markering på tvers av fotball-Norge for å fronte breddefotballens ståsted. Til tross for at vi på det tidspunktet hadde en juniorspiller som dessverre hadde blitt smittet av korona utenfor fotballbanen. 

Vi er stolte i Raufoss av alle våre naboklubber og imponert over evnen og viljen til å holde hjulene i gang i et krevende år. Vi heier på dere og håper dere snart er i gang for fullt!

Med sportslig hilsen,

Asgeir Sveen, Styreleder Raufoss Fotball

 

Asgeir Sveen.jpg
Asgeir Sveen

 

Annonse fra Obos-ligaen: