- Vi er mange, og kan være stolte over det vi får til sammen i Raufoss Fotball

Styret i Raufoss IL Fotball og Styret i Raufoss Storhall AS, Raufoss Industripark Arena hadde 16. mai denne kronikken på trykk i Oppland Arbeiderblad. Vel verdt å lese.

Annonse:

Noe som sjelden får oppmerksomhet er hvor mye penger som kommer inn til Vestre Toten kommune (VTK) og det offentlige fra Raufoss Fotball.

Bedriften Raufoss IL Fotball, med nesten 30 årsverk, genererer rundt 2,6 millioner årlig i inntektsskatt inn i kommunekassa, samt arbeidsgiveravgift på 1,4 millioner.

Dugnadsarbeidet er estimert til hele 7,5 millioner kroner. Samfunnsverdien for deltakelsen i idretten er estimert til cirka 6,5 millioner.

Enkelte mener Raufoss Fotball er en stor utgiftspost for kommunen og at det går ut over andre tjenestetilbud. Dette er beviselig feil. Netto kontantstrøm er positiv i favør kommunen. Raufoss Fotball er faktisk med og finansierer andre tjenestetilbud med flere millioner i året.

Hvis man også regner inn hva kommunen sparer i driftsutgifter på eksempelvis Nammo Stadion, kommer en betydelig sum i tillegg. Eller ville alternativet være å ikke ha et skikkelig fotballanlegg i kommunen? Vi tror ikke mange ville mene det.

I tillegg kommer alt arbeidet Raufoss Fotball gjør som den største frivillighets- og samfunnsaktøren i kommunen. Verdien er vanskelig å tallfeste, men sannsynligvis dreier det seg om mange millioner kroner. Og hva med markedsføringsverdien? En synlig og attraktiv klubb er helt sikkert med på å øke attraktiviteten til å bosette seg i kommunen. Mange av bedriftene som er med og støtter Raufoss Fotball mener nettopp dette.

 

Sett opp mot den ene millionen som kommunen gir i tilskudd til Raufoss Industripark Arena og 300.000 kroner i driftstilskudd til Nammo Stadion, er dette i sum et økonomisk svært gunstig regnestykke for kommunen. Kanskje er det nettopp derfor kommunen er positiv til å stille med garantier når Raufoss Fotball bygger og driver idrettsanlegg. Kommunen sparer masse penger!

VTK og Raufoss IL Fotball har en av Norges mest effektive samarbeidsmodeller for bygging av anlegg. Kommunedirektør Bjørn Fauchald har framholdt dette samarbeidet, som reduserer store kostnader for kommunen – hvis de hadde vært eiere.

Kommunens bidrag til lån og lånegarantier har vært avgjørende for å bygge Nammo stadion og Raufoss Industripark Arena. I tillegg har private bedrifter, entreprenører og frivillige gjort betydelig innsats. Driften er basert på dugnad, med kompetanse fra ansatte og pensjonister.

For Raufoss Fotball blir det viktig å drifte klubb og anlegg slik at låneforpliktelser til kommunen og lokale entreprenører kan betjenes. De fleste idrettsanlegg av denne størrelsen i Norge eies og drives av kommuner. Alle finans- og driftskostnader blir da dekket av kommunene.

Hva skapes av aktivitet i og rundt Raufoss Fotball og Raufoss Industripark Arena?

* Mer enn 400 barn og unge i egen klubb har en aktivitetsarena hele året.

* 200 barn og unge fra andre klubber i kommunen har en fotballarena i vinterhalvåret.

* Aktiviteter som gir store muligheter for mange i en fullintegrert arena, året rundt.

* Hundrevis av frivillige trenere, ledere, tillitsvalgte og foresatte som jobber sammen i visshet om av at aktivitet i felleskap i trygge rammer virker forebyggende og positivt for barn og unge.

* Gatelaget vårt med mennesker med store utfordringer i sine liv, har et trygt og inkluderende miljø i og rundt hallen.

* 60-70 pensjonister har mye av sitt sosiale nettverk i og rundt hallen og Nammo Stadion og de vet de utfører en viktig jobb for samfunnet med sin dugnadsinnsats.

* Indre Østland Fotballkrets med hundrevis av barn og unge bruker hallen til sone- og kretslags-samlinger fra oktober til april/mai.

* Raufoss Industripark bruker hallen aktivt til å markedsføre sin virksomhet.

* Aktører i Industriparken ønsker å benytte hallen for rekruttering av fremtidig og helt nødvendig arbeidskraft.

* Under pandemien ble hallen brukt til vaksinering, hallen vil også kunne være en base ved større kriser i samfunnet.

* På sikt vil Raufoss Industripark Arena kunne bli arena for større arrangementer som konserter, messer og lignende.

* Storhallen blir i dag også brukt av skolene.

* Et møtepunkt som frembringer 120.000-130.000 besøk per år.

* På toppen av alt dette gir anleggene våre oss en viktig mulighet for at bygda kan ha et fotball-lag i toppen av norsk fotball, og å kunne gi de som virkelig ønsker å satse et toppidretts-tilbud. Det styrker utvilsomt vår attraktivitet som by og bosted.

Raufoss Fotball er en økonomisk bidragsyter til at VTK har gode tjenester i kommunen, samt at vi er den største frivillige aktøren i kommunen med flere hundre personer i organisasjonen. Vi som driver i, eller har barn/unge i Raufoss Fotball må bli flinkere til å framsnakke det vi driver med og det vi faktisk får til her på bygda. Ellers blir det på sikt ingen aktivitet, og vi kan bli sittende igjen med massive utfordringer rundt barn og unges oppvekstsvilkår.

Vi er mange, og kan være stolte av å være en del av det mangfoldige felleskapet Raufoss-fotballen representerer. Med hele vårt hjerte ønsker vi at alle skal ha det godt både i Raufoss Fotball, i Raufoss Industripark Arena og på andre arenaer rundt omkring i kommunen.

Lenke til kronikken i Oppland Arbeiderblad

 

Styret i Raufoss IL Fotball

Styret i Raufoss Storhall AS, Raufoss Industripark Arena

Annonse fra Obos-ligaen: