totenbanken 2

Vi er glade for å spille på lag med Totens Sparebank

Totens Sparebank er en viktig samarbeidspartner både for oss i Raufoss Fotball og for et stort mangfold av lag og foreninger i hele regionen. Vi er glade for at vi sammen har blitt enige om en ny og god samarbeidsavtale som strekker seg to år fram i tid! På bildet: Banksjef forretningsutvikling Geir Sindre von Schantz Nyborg, Liss Pedersen fra Raufoss Fotball, og Avd. banksjef Raufoss Unni Hoel.

Annonse:

-Totens Sparebank har både mange muligheter og et stort ansvar som lokalbank. Vi kjenner vår region bedre enn de fleste, både i form av lag/foreninger, bedrifter, privatpersoner og ulike arrangementer. Ofte er personene vi møter i bankhverdagen folk vi kjenner privat også, enten det er en nabo eller noen som jobber på lokalbutikken. I små samfunn er det ekstra viktig at vi som kan bidra, gjør nettopp det, sier banksjef Geir Sindre von Schantz Nyborg.

-Vi i Totens Sparebank har nedfelt i våre verdier at vi skal bidra til vekst og utvikling i vår region, og være en aktiv medspiller i å fremme gode bo- og arbeidsplasser. Med utgangspunkt i dette bidrar vi på mange ulike arenaer i lokalsamfunnet, både i stor og liten skala, fortsetter Nyborg.

Blir gullpartner - og sponser treningsavgifter 

Totens Sparebank har derfor inngått en stor avtale som Gullpartner i Raufoss Fotball, som blant annet inkluderer at banken betaler hele treningsavgiften for alle klubbens 5- og 6-åringer, og deler av treningsavgiften for alle medlemmer mellom 7-10 år. På denne måten ønsker Totens Sparebank at alle barn skal få like muligheter til å delta i fellesskapet.'

Totens Sparebank er glade for å være med på laget, og ønsker Raufoss Fotball hell og lykke i den kommende sesongen!

— Geir Sindre von Schantz Nyborg, Banksjef

-Raufoss Fotball er en attraktiv samarbeidspartner for Totens Sparebank fordi klubben har en stor og variert medlemsmasse, stor bredde i sine aktiviteter, og fordi de legger stor vekt på likestilling; både hos spillere, dommere, trenere, og i klubben generelt. Klubben er en viktig aktør i lokalsamfunnet som gir barn og unge gode muligheter både på og utenfor banen, og er generelt en arena for sunne verdier. Gatelaget hos Raufoss Fotball er også en viktig arena for å bekjempe utenforskap hos voksne, sier avdelingsbanksjef på Raufoss, Unni Hoel.

unni og Geir Sindre.jpg
Gode lagspillere: Unni Hoel og Geir Sindre von Schantz Nyborg

Vi på vår side gleder oss til mer spennende samarbeid, og til fortsatt å spille på samme lag med vår lokalbank!

 

Annonse fra Obos-ligaen: