Velkommen til årsmøte 2023

Vi ønsker velkommen til årsmøte i Raufoss Fotball torsdag 16. februar kl. 18.00. Møtet avholdes på Sportshytta på gamle Raufoss stadion.

Annonse:

Det blir vanlige årsmøtesaker, budsjett 2023 og valg. Årsmøtedokumentene legges ut her på hjemmesiden senest en uke før årsmøtet.

Forslag og saker som ønskes behandlet av årsmøtet må meldes til styreleder Trude Øvstetun innen 2. februar.

E-post: [email protected]

 

Regnskapet for 2022 vil ikke bli klart til årsmøtet, så vi varsler om at vi også får et fortsettende årsmøte noe senere på vinteren etter regnskapsavslutning.

Velkommen! 

Annonse fra Obos-ligaen: