Tusen takk for støtten

I disse dager reiser Nye Raufoss Storhall seg. Anleggene på Nammo Stadion vil bidra til mer og bedre aktivitet for våre egne over 600 små og store fotballspillere, og gir også et skikkelig løft for fotballfamilien i hele regionen. Vi er takknemlige og ydmyke for støtten vi får. Styreleder Asgeir Sveen takker Vestre Toten kommune på vegne av oss alle:

På vegne av Raufoss Fotball vil jeg få takke administrasjonen og kommunestyret i Vestre Toten kommune for tilliten som er vist oss ved å innvilge vår søknad om kommunal garanti på 13.5 millioner kroner.

Denne garantien vil sørge for at Raufoss Fotball får rammebetingelser som er meget gode, og vil bidra til at vi kan ta en siste opprydding i lån og kreditormassen. Garantien skal som sikkert alle har fått med seg, brukes til å foreta en refinansiering. 

Det er ingen økte kostnader, ingen spillerkjøp eller andre ekstravagante prosjekter som skal finansieres med dette.  Bare en refinansiering som veldig mange, både bedrifter og privatpersoner gjør i disse dager fordi rentenivået har endret seg mye de siste årene.

Tillit er noe en må gjøre seg fortjent til.  Tillit er noe det tar lang tid å bygge opp, og kort tid å rive ned.  Det har vi respekt for, og vi vil jobbe med vårt omdømme slik at enda flere kan bli stolte av Raufoss Fotball i framtiden enn det alt er i dag.

Vi gratulerer også Reinsvoll IF med å kunne realisere en ny kunstgressbane – dette gir oss et enda bedre tilbud til fotballen som er den desidert største idretten i Vestre Toten. Også vår naboklubb blir godt hjulpet av administrasjonen og kommunestyret. Dette er gledelig for hele den store «fotballfamilien» i kommunen.

Raufoss Fotball takker igjen for tilliten. Vi skal anstrenge oss alt vi kan for på en ydmyk måte å forvalte tilliten vi har fått.  Breddefotballen både lokalt, nasjonalt og internasjonalt har lidd under Covid 19-krisen. Krisen er fremdeles ikke over, og vi har enda ikke sett hele bildet av konsekvensene. I tillegg har vi i Raufoss Fotball hatt utfordringer med anleggene våre, og vi har gjort utbedringer det ville vært uansvarlig å unnlate å gjøre.

Vi skal gjøre vårt for at idretten, felleskapet og fotballaktiviteten skal blomstre i 2021. Samtidig som vi selvsagt også har ambisjoner for toppfotballen på Raufoss. Vi både håper, og jobber hardt for at vi kan ta nye steg i årene som kommer.

— Asgeir Sveen, Styreleder Raufoss Fotball

Som det er hevdet: Å diskutere topp eller breddeidrett, er som å diskutere om du skal puste inn eller ut.  «Alt henger sammen med alt» var en filosofi landsmoder Gro levde etter. Topp og bredde er gjensidig avhengig av hverandre for å skape engasjement og aktivitet.

Velkommen til NAMMO Stadion og nye Raufoss Storhall!  Begge prosjekter hadde vært umulige for oss å realisere uten det gode samarbeidet med administrasjonen og kommunestyret i Vestre Toten. Gevinsten blir store besparelser for lokalsamfunnet totalt sett, som en følge av at Raufoss Fotball tar ansvaret for byggingen og driften av anleggene.

 

Fotballhilsen fra

Asgeir Sveen, Styreleder Raufoss Fotball

 

 

Annonse fra Obos-ligaen: