Raufoss Fotball og Raufossindustrien hånd i hånd inn i framtida!

Raufoss Fotball bygger lokalsamfunn gjennom et tilbud fra topp til bredde for alle som ønsker å spille fotball i regionen. Raufoss Industripark fronter utvikling, vekst og innovasjon som en av landets største og viktigste industriklynger. Nå styrkes båndene mellom fotball og industri ytterligere gjennom Raufoss Industripark Arena.

Annonse:

I 2020 sto den store flotte storhallen klar rett ved siden av Nammo stadion. Fra morgen til kveld er gressmatta fylt av aktivitet og utvikling. Arenaen er en møteplass for alt fra frivillige, unge jenter og gutter som ønsker å leke seg med ball, gjengen i Gatelaget til A-laget for herrer, som sikter mot toppen i norsk fotball. Under pandemien fungerte også hallen som stasjon for vaksinering mot korona, et godt samarbeid mellom klubben og Vestre Toten kommune.

Raufoss bredden i klubben.jpg
Raufoss Fotball er en klubb for alle - topp og bredde, liten og stor. (Foto: Marius Mykleset)

Raufoss Industripark Arena er født!

En ting har likevel manglet, et navn på den nye storstua. Nå er det landet. Raufoss Fotball er stolte av at nettopp Raufoss Industripark har valgt å gripe denne muligheten gjennom å kjøpe navnerettigheten, Raufoss Industripark Arena.

- Denne avtalen viser og bekrefter et nødvendig og godt samarbeid mellom kommunen, næringslivet og frivilligheten, og jeg er sikker på at det vil gi mange flotte fotballopplevelser for både topp og bredde og også utvikling i regionen, sier styreleder i Raufoss Storhall, Sverre Narvesen.

Sammen med styreleder i Raufoss Fotball, Trude Øvstetun, setter han veldig pris på den utvidede lånegarantien kommunen ga for å sikre halldriften videre.

- Å få inn Raufoss Industripark som navnesponsor for hallen ved siden av garantien fra kommunen setter oss i stand til å håndtere våre kortsiktige utfordringer, og det inspirerer og motiverer til jobben som fortsatt pågår for å sikre en sunn og bærekraftig drift av Raufoss fotball, både økonomisk og sportslig, sier Øvstetun.

Vi er glade for og fornøyd med å kunne styrke det eksisterende båndet mellom fotballen og industrien som Raufoss-samfunnet på mange måter er tuftet på. For oss er det også viktig å bidra til en sterkere og mer bærekraftig drift av hallen og fotballen. Denne avtalen er et ledd i nettopp den jobben.

— Øivind Hansebråten, administrerende direktør i Raufoss industripark

Industriparken er på mange måter en drømmepartner. Parken er et samlingssted for en høyteknologisk og global industri og er like prestasjons- og resultatdrevet som klubben.

Styrker attraktiviteten for Raufoss og Vestre Toten

Utover navnerettigheten til hallen ser han flere fordeler ved dette samarbeidet.

- Vi er Innlandets industri-hovedstad og kan profilere oss gjennom fotballen. Det er også gode ringvirkninger her mot utdanning- og forskningsmiljøene i vår region. Nå får vi en ny flott arena og møteplass som kan løfte fram dette også nasjonalt, vektlegger han.

Både Hansebråten, Narvesen og Øvstetun mener at dette samarbeidet vil gjøre regionen og Raufoss til et mer attraktivt sted og jobbe og bo. En annen viktig samarbeidspartner i Storhallen er Aktiv Eiendomsmegling, og også de ser store muligheter og ringeffekter av dette samarbeidet og at det vil styrke attraktiviteten til Vestre Toten.

øivind, trude og mathias.jpg
Øivind Hansebråten, Trude Øvstetun og Mathias Engebakken (Foto: Marius Mykleset)

 

Annonse fra Obos-ligaen:
Publisert: 19.06.2022, oppdatert: 30.07.2022
Skrevet av: Anne Thoresen/ Foto: Marius Mykleset