Innstiller aktiviteten til mandag

På grunn av det vi oppfatter som en uoversiktlig smittesituasjon i vårt nærområde per i dag, har Raufoss Fotball, i samråd med kommuneoverlege Jens Mørch, besluttet å innføre preventive tiltak for å bidra til å redusere potensiell smittespredning.

Raufoss Fotball er en stor samfunnsaktør i vårt distrikt og samler mange mennesker hver dag på tvers av kommuner, arbeidsplasser og skoler.

Raufoss Fotball avlyser all aktivitet fra og med torsdag 22.10 kl. 15.00 og i første omgang fram til mandag 26.10 kl. 12.00.

 

Dette omfatter alle treninger, kamper (hjemme og borte) og sonesamlinger.

 

Nammo Stadion vil være stengt også for uorganisert aktivitet i denne perioden.

 

Det vil være opp til hvert enkelt lag å finne nye tidspunkter for kamper som må utsettes.

 

Raufoss Fotball ønsker med dette å bidra til oppfordringen om å redusere sosial kontakt og opprettholde avstand de neste dagene.

Vi oppfordrer våre medlemmer og venner om å gjøre det samme.

 Raufoss Fotball kommer med en ny vurdering på mandag den 26.oktober, men vurderer situasjonen fortløpende.

 

Kommunelege Jens Mørch sier følgende rundt vår beslutning:

 «Jeg har hatt en sedvanlig god samtale med Fredrik Greve Monsen, med en utveksling av tanker om, og bakgrunnen for tiltakene foreslått, og en situasjonsbeskrivelse smittemessig  slik den fortoner seg i regionen nå.
Det pågår  for tiden et intenst smitteoppsporingsarbeid på Gjøvik, der omfanget av smitteutbredelsen ennå er uklar.  Selv om vi ikke har samme  «trykket» i Vestre,  så vet vi at bevegelser mellom kommunene  - også fra mer fjerntliggende kommuner, innfører en sårbarhet for smittespredning som det er klokt å unngå. Det handler naturligvis om smittespredning begge veier,  at man ikke tar med seg noe fra vårt distrikt og hjem.

Jeg støtter derfor det foreslåtte tiltak fra Raufoss fotball om å  avlyse/utsette de planlagte aktiviteter i nevnte tidsrom. Det avtales en ny statussamtale med Raufoss Fotball mandag 26.10.
Takk for at dere tar samfunnsansvaret så seriøst.»

 

NB! Raufoss Fotball A-lag herrer inngår ikke i dette da de er i eget smittevernsregime med karantenebestemmelser i regi av NFF/NTF.

 

Ta kontakt ved spørsmål eller om noe er uklart.

 

Bent Dalby, telefon: 911 82 666

Fredrik Greve Monsen, telefon: 924 54 236 

Annonse fra Obos-ligaen: