Innkalling til årsmøtet 2024 12. mars!

Årsmøtet for Raufoss Fotball avholdes på Sportshytta, Gamle Raufoss Stadion tirsdag 12. mars 2024 kl. 18.00.

Annonse:

Vi kan forvente oss vanlige årsmøtesaker, regnskap 2023,  budsjett 2024 og valg til styret.

Saker fra medlemmer som ønskes behandlet av årsmøtet må sendes styreleder Mathias Engebakken pr. e-post innen 27. februar: [email protected]

 

Foreløpig forslag til saksliste:

Åpning og eventuelle orienteringer ved styrets leder og/eller administrasjon.

 1. Godkjenning av innkalling og saksliste 
 2. Godkjenning av de stemmeberettigede 

 3. Valg av møteleder 

 4. Valg av referent og to personer til å underskrive protokollen 

 5. Innkomne saker

 6. Vedta organisasjonskart for 2024

 7. Fastsette medlemskontigent 2024

 8. Godkjenning av regnskapet for 2023 

 9. Godkjenning av budsjettet for 2024 

 10. Engasjere registrert revisor til å revidere idrettslagets regnskap

 11. Valg til Styret 

 

Sett av kvelden - du er velkommen til årsmøte! 💛🖤

 

 

 

Annonse fra Obos-ligaen:
Publisert: 13.02.2024
Skrevet av: Anne Thoresen/ Foto: Øystein Tommelstad