Innkalling til årsmøte Raufoss Fotball NB! Utsettes

Raufoss Fotball innkaller til årsmøte på Sportshytta (gml. stadion) mandag 31. januar kl. 19.00. Vi håper møtet kan gjennomføres fysisk med god avstand. NB! Møtet er usatt til mandag 14. februar.

Annonse:

Styret i Raufoss Fotball har i kveld 24. januar tatt en beslutning om å utsette årsmøtet til mandag 14. februar. Møtet skal etter planen fortsatt avholdes fysisk på Sportshytta. Utsettelsen skyldes at vi trenger noe mer tid for å få komplettert årsmøtedokumentene.

- - - - - 

Det blir vanlige årsmøtesaker og valg av nye medlemmer til styret.

Saksliste og årsmøtedokumentene legges ut på hjemmesiden senest en uke før årsmøtet.

Saker som ønskes behandlet av årsmøtet må være styret i hende innen 20. januar og sendes på E-post til Styreleder Trude Øvstetun:[email protected]

Ansvarlige for ulike utvalg og aktiviteter avgir sine rapporter, og vi ber lagsansvarlige sende over statistikk og litt om aktiviteten som har vært gjennom 2021 som skal legges ved årsberetningen. Disse sendes Thomas Andersen innen 20. januar på E-post: [email protected]

Vel møtt!

Annonse fra Obos-ligaen: