Historisk avtale med generalsponsor Nammo AS

Nammo og Raufoss Fotball har inngått en historisk god og gullkantet samarbeidsavtale, og vi er veldig ydmyke og glade for den tilliten Nammo gir oss. På bildet ser vi administrerende direktør Vegard Sande sammen med daglig leder Fredrik Greve Monsen og markedsleder Jørn Ola Formo.

Annonse:

Den nye avtalen gjenspeiler at den jobben som gjøres i klubben legges merke til, alt fra våre barne- og ungdomstrenere, dugnadsgjengen og alle frivillige som bidrar med hundrevis av timer gjennom året. Vår generalsponsor verdsetter Gatelaget og damesatsningen vår sammen med Vind IL, og at vi fortsatt har - og skal ha - et lag som er en del av Norsk Toppfotball.

Nammo er bærebjelken

For oss er Nammo bærebjelken i vårt markedsarbeid og vi skal sammen jobbe for å skape gode og trygge rammer for alle som er en del av Raufoss Fotball. I tillegg til å ha fokus på å være en del av Norsk Toppfotball, skal vi legge mulighetene til rette for utvikling av jentefotballen i distriktet. Vi har et felles mål om å få damelaget høyest mulig opp i divisjonssystemet, samt jobbe for å utvikle lokale jenter til å bli en del av dette. Dette er et langsiktig prosjekt som vi skal forene krefter for å nå målene våre på.

Likestilling og like muligheter

Vi skal også sammen sette søkelys på bærekraftsmål innenfor likestilling og like muligheter for alle. Fotballen er en arena som skal være trygg og inkluderende for alle, og en arena som barn, unge og voksne skal kunne føle mestring og utvikling ut ifra eget nivå og egne ambisjoner. Dette er mål vi i fellesskap hver dag skal jobbe for å bli enda bedre på.

Utbyggingen av Nammo Stadion med leiligheter og næringsarealer er svært positiv for oss. Det passer utmerket med vår vekst og behov for boliger til nye ansatte.

— Vegard Sande, adm.dir Nammo AS

Positive til stadionplaner

Nammo følger også spent med på planene rundt et nytt stadionprosjekt. Dette vil være et løft for både fotballen, kommunen og for Nammo. Å komme i land med dette prosjektet vil gjøre at Raufoss Fotball kan være med på reisen som kreves for å være en del av Norsk Toppfotball, som igjen gir ringvirkninger til all annen aktivitet som skjer i klubben.

Vi kjører på videre sammen! 💛🖤

 

 

Annonse fra Obos-ligaen: