Ekstraordinært årsmøte 2. oktober

Raufoss Fotball innkaller til ekstraordinært årsmøte mandag 2. oktober kl. 18.00. Møtet avholdes på "Innsia" på Nammo Stadion.

Annonse:

Det er kun en valgsak til behandling i det ekstraordinære årsmøtet.

 

Valgkomiteen har en tid arbeidet for å få på plass ny styreleder og ny nestleder til styret, og innstiller nå på at Mathias Engebakken velges som ny styreleder fram til årsmøtet 2024. Likeledes at Thomas Danbolt trer inn som nestleder i samme tidsrom. Begge ble valgt inn som styremedlemmer i Raufoss Fotball tidligere i år.

Mathias Engebakken Foto NRK.jpg
Mathias Engebakken (Foto: NRK)

I tillegg vil daglig leder Fredrik Greve Monsen orientere om status og planer for klubben framover.

Velkommen! 

 

Saksliste ekstraordinært årsmøte Raufoss Fotball

 

Mandag 2. oktober 2023 kl. 18.00 på Innsia/klubbhytta Nammo Stadion.

  1. Godkjenne de stemmeberettigede medlemmene
  2. Velge møteleder
  3. Velge protokollfører
  4. Velge to medlemmer til å underskrive protokollen
  5. Godkjenne innkalling og saksliste
  6. Valg til styret: leder og nestleder
  7. Avslutning med bl.a orientering om status og videre planer for sport og organisasjon

 

Annonse fra Obos-ligaen:
Publisert: 10.09.2023
Skrevet av: Anne Thoresen/ Foto: Marius Mykleset