Årsmøte i Raufoss Fotball

Raufoss Fotball avholder årsmøte 2021 på Sportshytta (ved gamle stadion) tirsdag 16. februar kl.19.00

Det blir vanlige årsmøtesaker og valg av nye medlemmer til styret.

Saksliste og årsmøtedokumentene legges ut på hjemmesiden senest en uke før årsmøtet.

Saker som ønskes behandlet av årsmøtet må være styret i hende innen 2. februar og sendes på E-post til Daglig leder Bent Dalby: [email protected]

Ansvarlige for ulike utvalg og aktiviteter avgir sine rapporter, og selv om vi har hatt et år med uvanlig lite kampaktivitet ber vi lagsansvarlige sende over statistikk og litt om aktiviteten som har vært gjennom 2020 til årsberetningen. Disse sendes også til Bent innen 2. februar

Vel møtt til årsmøtet!

Annonse fra Obos-ligaen: