Styret

Alle styremedlemmer var ikke tilstede på årsmøtet da bildet ble tatt - nytt bilde kommer!

Roy Jakobsen

Styreleder og sportslig leder

E-post: styreleder@raufossfotball.no

Mobil: +47 911 17 260

Tor Ole Karlsen

Nestleder

E-post: torolek1@outlook.com

Mobil: +47 900 20 314

Vegard Jensrud 

Styremedlem 

E-post: vegard.jensrud@gmail.com

Mobil: +47 452 21 091

Anne Thoresen

Styremedlem og leder medieutvalg

E-post: ael-thor@online.no

Mobil: +47 476 67 509

Siv Hege Aspelien

Styremedlem Juniorutvalget

E-post: siv.hege.aspelien@nammo.com

Mobil: +47 951 62 948

Tommy Fyhn

Styremedlem A-lag herrer

E-post: tommfy@online.no

Mobil: 906 39 796

Asgeir Sveen

Styremedlem Økonomi/marked

E-post: asgeir.sveen@pareto.no

Mobil: +47 997 20 007

Kjetil Sangnes

Styremedlem Juniorutvalget

E-post: kjetil@sagnestrevare.no

Mobil: 915 13 222

Øystein Bjørge

Styremedlem A-lag damer

E-post: oystein.bjorge@nammo.com

Mobil: +47 901 58596

Lise Ninive Pettersen 


Varamedlem 

E-post: l-ninive@online.no

Mobil: +47 911 11 646

Annonse fra Obos-ligaen: