Vi fikk JA fra Vestre Toten kommune!

Kommunestyret sa i kveld JA til å medvirke til finansieringen av Nye Raufoss Storhall. Både styret (de fleste med på bildet over) og alle i og rundt klubben er svært glade for kveldens vedtak på Rådhuset, der 28 av 31 representanter stemte for Kommunedirektørens innstilling.

Vi kan nå se fram til å starte byggingen av den nye Storhallen, og kan sette i gang som planlagt ved påsketider. Vi er svært takknemlige, og ydmyke for å få denne tilliten fra våre politikere og kommuneadministrasjonen, og at de ser viktigheten og samfunnsnytten i at det bygges opp en permanent Raufoss Storhall. Det er på sin plass å rette en spesielt stor takk til Geir Sollie, som har gjort en formidalbel jobb for å holde framdrift  i saken. 

Det er all mulig grunn til å berømme både ansatte og politikere i Vestre Toten kommune, prosessen har vært åpen og grundig. Vi er ydmyke for den tilliten vi har fått.

— Asgeir Sveen, Styreleder Raufoss Fotball

Vi må også takke Oppland fylkeskommune, Nammo, Totenbanken og Syljuåsen for deres tilskudd som har bidratt til at dette ble mulig. Stor takk også til vår egen "hallkomite" med styreleder Asgeir Sveen i spissen, som har arbeidet systematisk og godt over lang tid med prosjektet.

Vi kommer tilbake med mer etterhvert. Dette gjorde godt!

Annonse fra Obos-ligaen: