Sportsplanen for 2019 er klar

Det har tatt tid å sy sammen og revidere Sportsplanen. Mange av våre fremste trenere og tillitsvalgte har hatt mange diskusjoner og drøftinger før vi nå kan presenterer planen som ble vedtatt i vårt styre i desember 2018. Vi synes resultatet har blitt veldig bra!

Raufoss Fotball sin Sportsplan har hele tiden ligget i bunnen for vår aktivitet, og har siden den i sin tid ble utarbeidet vært gjenstand for noen mindre revisjoner og tilpasninger. De siste årene har det imidlertid meldt seg et behov for å utarbeide en ny, basert på ny kunnskap og krav til en slik plan, gjeldende praksis og en tydeligere retning for det vi ønsker å oppnå sportslig i klubben.

Kjetil Sangnes har gjort en flott jobb som pådriver for arbeidet, og har sørget for at folk i klubben og i styret har opplevd dette som en god prosess. Sammen med Øystein Bjørge har Kjetil laget et ryddig og godt utformet dokument som det er enkelt å finne fram i.

Sportsplanen skal være retningsgivende for styre, klubb, spillere, trenere og ledere, og være et levende dokument. Dette ved at planen oppdateres hvert år, og om det besluttes vesentlige endringer i det sportslige opplegget.

Mange har som nevnt bidratt, fra A-trener Christian Johnsen og videre i et mangfoldig og faglig sterkt trenerkorps. Takk til dere alle!

Følg lenken for å lese dokumentet Sportsplan Raufoss Fotball 2019

Annonse fra Obos-ligaen: