Retningslinjer for trening på Nammo Stadion

Vi har de siste dagene hatt god dialog med lokale helsemyndigheter rundt mulig oppstart av organisert fotballaktivitet på Nammo Stadion. Vi er av den klare oppfatning at trygg og organisert aktivitet alltid er viktig, og nå mer enn noen gang. Vi åpner derfor for treninger for våre lag fra mandag 6. april.

Alle lag fra 11 år og oppover har fått oversendt sine tildelte treningstider, disse vil bli opplyst på meldinger eller på de respektive lagenes FB-sider. Vi håper alle leser den informasjonen som kommer. Vi kjører nå en prøveperiode gjennom påsken, og vi trenger hjelp fra både trenere, støtteapparat og foreldre for at opplegget skal fungere godt.

Det har i hele perioden ikke vært adgang til uorganisert aktivitet på Nammo Stadion, og det forbudet gjelder fremdeles. Det er viktig å presisere at koronavettreglene gjelder uavhengig av om vi trener organisert i eget anlegg, eller uorganisert i kommunale anlegg. Det er viktig at alle opptrer ansvarlig slik at anlegg kan holdes åpne.

Koronavettreglene fra NFF

Vi oppfordrer til at alle som kan går/jogger/sykler til trening, og at foreldre og andre holder god avstand når de oppholder seg på anlegget. 

Vakthold: Det vil være et dugnadsbasert vakthold på banen så lenge det er trening. Vakten eller vaktene vil være ikledd gul vest. Lagene har selv ansvar for å ha en vakt ikledd gul vest med base på hovedtribunen under trening (dette kommer i tillegg til trenere ute på banen). Skulle det være vanskelig å skaffe vakt – ta kontakt med administrasjonen i god tid i forkant da det er også folk utenfor lagene som kan stille som vakter.

Det er viktig å presisere at banen stenges etter siste trening hver dag og at den ikke åpner igjen før første trening dagen etter. Det er kun angitte treningstider som gjelder. 

All trening SKAL gjennomføres på følgende premisser:

 

Det skal være en voksenperson tilstede per gruppe.

           Presisering:

  • A-lagene trener på eget ansvar iht retningslinjer
  • U19 og Team Rekrutt må ha to voksne tilstede
  • 11-16 år må ha fire voksne tilstede (en pr. bane)
     
  1. Ikke være flere enn fem per gruppe innenfor samme sone.
    Presisering: Banen deles fysisk opp i fire baner. Det er kun tillatt med totalt 5 stk. pr. bane inkludert trener/voksen.  

 

2. Alltid to meters avstand eller mer.

 

3. Det er ikke tillatt med aktiviteter hvor spillerne kjemper om ballen eller på annen måte er i fysisk nærkontakt med hverandre.

 

4. Husk at ballen er en potensiell smittekilde og må rengjøres med såpe før og etter bruk.

 

5. Ikke ta på ballen med hendene og unngå heading.

6. Kjegler og annet utstyr bør håndteres av en og samme person gjennom hele aktiviteten, og rengjøres før og etter bruk. Bruk spruteflaske med mildt såpevann, wipes eller lignende.

 

7. Felles garderober skal ikke benyttes.

Presisering:

Foajeen, garderobebygget og klubbhytta vil være helt stengt. Det vil ikke være mulig å benytte garderober, toaletter osv. 

 

8. Husk gode hygienerutiner i forbindelse med aktiviteten, god tilgang på Antibac og rutiner for grundig vask av hender før og etter aktiviteten.

Hvert lag har selv ansvar for å ha med Antibac/spruteflaske med såpevann/whipes.

 

9. DET ER VIKTIG AT TILDELT TIDSPUNKT OVERHOLDES. INGEN LAG KAN GÅ INN PÅ BANEN FØR FORRIGE LAG HAR FORLATT BANEN. LAGET SKAL HA RYDDET FERDIG OG KLAR TIL Å FORLATE BANEN INNEN TIDSPUNKTET FOR TILDELT TID!

 

Vi i Raufoss Fotball er veldig positive og glade for at vi kan få i gang noe av aktiviteten igjen, og har full tiltro til at dette gjennomføres i henhold til retningslinjene. Vi kjører dette som et prøveprosjekt nå i påskeuken og evaluerer fortløpende. Brudd på retningslinjer vil i ytterste konsekvens føre til stenging av banen. 

For ytterligere spørsmål eller om noe er uklart ta kontakt med:

 

Asgeir Sveen – Styreleder

Tlf. 99720007

Mail: asgeirsjef@gmail.com

 

Bent Dalby – Daglig Leder

Tlf. 91182666

Mail: bent@raufossfotball.no

 

Helsedirektoratet har lagt ut veiledning og anbefalinger om idrettsaktivitet:  

Lenke nyhetssak

Veilederen

Annonse fra Obos-ligaen: