Årsmøte 2020

Vi ønsker velkommen til årsmøte i Raufoss Fotball mandag 27. januar kl. 18.00. Årsmøtet avholdes på klubbhytta på Nammo Stadion.

Det blir vanlige årsmøtesaker samt valg av nye medlemmer til styret. Fullstendig saksliste og årsmøtedokumentene legges ut på hjemmesiden senest en uke før årsmøtet.

Saker som ønskes behandlet av årsmøtet må være styret i hende innen 13. januar, og oversendes på E-post til Daglig leder Bent Dalby bent@raufossfotball.no

Ansvarlige for ulike utvalg og aktiviteter avgir sine rapporter, og lagsansvarlige sender over statistikk som skal inn i årsberetningen snarest mulig, og senest 13. januar til Bent Dalby.

Velkommen til årsmøte!

Annonse fra Obos-ligaen: