Allsidige Espen er vår nye mann!

Espen Særnmo Johansen (34) er ansatt som administrativ leder for vår Junioravdeling, han skal også være sportslig leder for vår damesatsing og være hovedtrener for G16.

Annonse:

Vi er ekstremt glade og fornøyde med å få på plass Espen i klubben vår. 34-åringen har 12 års erfaring som fast ansatt i Holmen IF i Asker. I disse årene har han innehatt nesten alle mulige roller innenfor ledelse og som trener. De siste seks årene har Espen vært daglig leder i Holmen IF.

Godt utdannet - mye erfaring

Espen er utdannet ved Høgskolen i Molde hvor han tok sin bachelor i Sports Management i 2012. Rent fotballfaglig er Espen B-lisensiert, og er godkjent trenerveileder og har også fungert som trenerveileder i Holmen IF. Det er nesten ikke et NFF-kurs "i boka" som ikke unge Johansen har tatt i årenes løp. Hans store arbeidskapasitet med bakgrunn som sportslig leder, daglig leder og fotballtrener (og mere til) gjør at vi har klokketro på at Espen vil tilføre oss kvalitet som leder for vår junioravdeling, bidra til å heve damesatsingen vår - og ivareta hovedtrenerjobben for G16. 

Spennende jobbinstruks

Den administrative delen av jobben omhandler blant annet daglig drift av junioravdelingen, administrere FFO/Akademiet, medlemsregister, banefordeling og følge opp alle de fantastiske frivillige rundt lagene i klubben vår mm. Rundt vår nye satsning på damesiden i samarbeid med Vind, har vi fått på plass et bra opplegg med et stort ressursteam. Vi ser at det er nødvendig med en administrativ ansvarlig som skal støtte trenerne for å skape best mulig resultater. Og om ikke altfor lenge inn på nyåret vil Espen være i gang på Raufoss og går rett i gang med G16-gjengen!

Først og fremst gleder jeg meg til å bli kjent med alle med en tilknytning til klubben. Dere vil alle være mine læremestere. Jeg takker ydmykt for tilliten som er gitt meg, og vil gjøre mitt aller beste for å bidra til videre utvikling i det som for meg fremstår som en veldig fin og spennende klubb - der alle skal føle seg godt ivaretatt og velkomne. Det er grunnleggende verdier som også står mitt hjerte nært, og jeg tror vi skal matche veldig godt på felles tankegods!

— Espen Særnmo Johansen, ny viktig klubbressurs

Gode attester

Det manglet ikke på godordene da det ble klart at Espen skulle slutte i Holmen IF for å gjøre totning av seg. Litt av en attest er å finne på idrettslagets hjemmeside.

Sjekk her: En klubblegende takker for seg

 

Sjefen er særdeles fornøyd med ansettelsen:

- Vi er svært glade for å få på plass en såpass erfaren og kompetent ressurs som vil kunne utvikle oss som klubb og organisasjon. Hans hovedoppgaver er helt avgjørende for at skal kunne møte framtidas behov og forventninger, samt legge til rette for "flest mulig og best mulig". Dette gjelder like mye de som har store ambisjoner som de som spiller fotball aller mest for det sosiale felleskapet. I tillegg ser vi nødvendigheten av en bedre struktur og organisering rundt våre viktige frivillige, som vi er helt avhengige av for å drive klubben vår. Vi gleder oss til å få Espen på plass, og jeg føler meg helt sikker på at klubben og jeg kommer til å lære mye av han i tida framover, sier daglig leder Fredrik Greve Monsen.

 

Vi ønsker hjertelig velkommen til Raufoss! 💛🖤

Annonse fra Obos-ligaen: