Velkommen til årsmøte 28. januar!

Styret i Raufoss Fotball i jubileumsåret 2018 har bestått av 1. rekke fra venstre: Vegard Jensrud, Lise N. Pettersen, Anne Thoresen, Siv Hege Aspelien, Tor Ole Karlsen. Bak fra venstre Øystein Bjørge, Tommy Fyhn, Roy Jakobsen (styreleder), Asgeir Sveen, Kjetil Sangnes.

Årets styremøte avholdes som tidligere annonsert på Sportshytta mandag 28. januar kl. 19.00.  Enkel bevertning.

Regnskapet for 2018 er ikke endelig avsluttet, og som vanlig vil vi derfor innkalle til ekstraordinært årsmøte for å behandle dette når det foreligger.

Velkommen til årsmøte!

Årsmøtepapirene finner du her:

Årsmøte agenda

Organisasjonskart 2019

Budsjett 2019

Styrets beretning 2018

Annonse fra Obos-ligaen: