Raufoss Fotball selger aksjer i Raufoss Service AS

TOMA Facility Services AS overtar 51 % av aksjene i Raufoss Service AS

Det har pågått forhandlinger mellom Toma Facility Services AS og Raufoss Fotball, som eier Raufoss Service AS, over en tid. Partene er nå enige om en avtale der Toma Facility Services AS overtar 51% av aksjene i Raufoss Service AS.

Overtakelsen skjedde 9. oktober 2017.

Bakgrunnen for overtakelsen er at Raufoss Fotball ønsker en sterkere aktør inn på eiersiden i Raufoss Service AS. Toma Facility Service AS på sin side ønsker å utvikle Raufoss Service AS basert på bedriftens sterke posisjon og omdømme, og har ambisjoner om å kunne videreutvikle gode felles synergier.

Raufoss Service AS beholder navnet, og oppkjøpet vil ikke medføre endringer i avtaler og forhold der Raufoss Service AS er part i dag.

Tore Østeng er fra og med 9. oktober ny daglig leder i Raufoss Service AS. Henvendelser til og fra ansatte i Raufoss Service AS vil fortsette som før, og alle ansatte beholder sine e-postadresser og telefonnumre.

Styreleder i Raufoss Fotball, Roy Jakobsen og nytilsatt daglig leder i Raufoss Service AS, Tore Østeng mener dette vil gi en «win-win» for begge selskapene. Raufoss Fotball får sårt tiltrengte midler, de ansatte i Raufoss Service AS gis utviklingsmuligheter og Toma Facility Services AS vil styrke sin posisjon både i Raufoss Industripark og i regionen for øvrig.

Annonse fra Obos-ligaen: