Raufoss Fotball samarbeider med "Bry Deg"

Raufoss Fotball er for andre året på rad stolt samarbeidspartner med Norsk Narkotikapolitiforening (NNPF). Raufoss Fotball har avsatt egne "Bry Deg" ambassadører fra herrelagets A-lagsstall til formålet, og "Bry Deg"-logoen pryder herrelagets drakter. Fredrik Greve Monsen er ansvarlig for å drive samfunnsengasjementet vårt, her avbildet med Siv og Kristian fra foreningen. Les mer i denne saken.

NNPF ble stiftet i 1991. Foreningen er en ideell organisasjon som drives på frivillig basis og har ca.3600 medlemmer fra Politiet, Tolletaten, Påtalemyndigheten, Kriminalomsorgen, Forsvaret og andre naturlige samarbeidspartnere.

Foreningen skal arbeide for å styrke innsatsen mot narkotika ved å fremme utdannelse, forebyggende arbeid og forskning. NNPF har også som mål å samle, systematisere og formidle informasjon og kunnskap om narkotika. NNPF er høringsinstans i narkotikapolitiske spørsmål.

"Bry deg – si nei til narkotika" er Norsk Narkotikapolitiforenings rus- og kriminalitetsforebyggende prosjekt. Hovedmålet med "Bry Deg" er å bidra til at flere får et godt liv gjennom at færre begynner med narkotika. Dette gjør vi blant annet gjennom foredrag for å etablere en positiv foreldrekultur og ved å bevisstgjøre voksenpersoner som har kontakt med barn og unge.

NNPF drifter også prosjektene "Bry Deg – Russ", "Bry Deg – uteliv" og "Bry Deg – Si nei til Doping".

I dag avdekkes narkotika- og dopingbruk i alle lag av befolkningen, også blant tilsynelatende ressurssterke barn- og unge. Dette er ikke bare et problem i de store byene, det er like aktuelt her på Toten. At man er flink på skolen, god i idrett og har mange venner er ingen garanti mot problemer med rus, eller at man velger å ta dyrekjøpte snarveier.

Vet du som forelder hva du kan gjøre for å forebygge narkotikabruk hos dine barn? Vet du hva du skal se etter om den snikende følelsen av at noe ikke stemmer skulle dukke opp? Hva med deg som har tatt på deg å være trener – føler du at din kompetanse på rus – eller dopingfeltet strekker til?

Bry Deg-foredrag er en del av vårt frivillige arbeid og er kostnadsfrie så lenge initiativtaker har egnede lokaler til disposisjon. Vi ønsker å sette voksenpersonene rundt barn og unge i stand til å være gode forebyggere. Lag, foreninger, foreldregrupper/FAU og andre er velkommen til å booke foredrag. Les gjerne mer om oss og våre prosjekter på nnpf.no.

- Vi i NNPF er glade for Raufoss Fotballs sterke samfunnsengasjement, og deres beslutning om å fronte vårt arbeid og budskap. I samarbeid vil Raufoss Fotball og NNPF jobbe for et trygt og inkluderende lokalsamfunn – hvor signifikante voksne er satt i stand til å forebygge på en god og kunnskapsbasert måte. Vi har en målsetting om sammen å kunne øke foreldre, trenere, lagapparat og samarbeidende aktørers kompetanse på narkotika- og dopingfeltet. Raufoss Fotball har også avsatt egne "BryDeg" ambassadører fra herrelagets A-lagsstall til formålet, og "Bry Deg"-logoen pryder herrelagets drakter.

Vi i NNPF gleder oss over et særdeles godt samarbeid, og ønsker Raufoss lykke til med årets sesong i OBOS-ligaen!

Annonse fra Obos-ligaen: