Positivt år for Raufossfotballen

Raufoss Fotball avholdt mandag 11.mars ekstraordinært årsmøte. Det var godt fremmøte på klubbhytta på Nammo Stadion, og regnskapet som ble lagt frem hadde et overskudd på kr 454 013. Årsregnskapet ble godkjent og vedtatt av årsmøtet. (Bildet: fra J16-landskamp på Nammo Stadion juli 2018)

Raufoss Fotball har i 2018 hatt et godt sportslig år, som også har gitt resultater i form av økte inntekter.

I tillegg har klubben gjennom fjoråret hatt mange spennende prosjekter og arrangementer. I tillegg til årlige fotballskoler, OA Knøttiade, Romjulscup og andre turneringer arrangerte klubben i juli landskampturnering med fire landskamper på Nammo Stadion for J16 i regi av NFF.

Billotteriet gav klubben rekordstor omsetning, og det har også blitt ekstra inntekter i forbindelse med 100 årsmarkeringen av Raufoss IL (blant annet næringslivsseminaret «Raufoss i Hundre» og jubileumsboka «Krutt i Beina» for å nevne noen.

Inntekten i 2018 ble kr 18 061 791.

På kostnadssiden har klubben forsøkt å styre etter gjeldende budsjetter.  Klubben har hatt store utfordringer her ift drift av anlegg, spesielt 1.kvartal i 2018 pga. hallkollaps og mye fyring for å unngå nye kollapser.

En ekstrem vinterperiode gjorde at vi hadde høyere kostnader enn budsjettert til fyring, men totalt gjennom året har det vært god kontroll på kostnadssiden.

Totale kostnader endte på  kr 17 941 097.

Dette gir et positivt driftsresultat på kr 120 695.

Klubben har et positivt resultat på kr 333 318 på finans, og dette gir et overskudd for 2018 på kr 454 013.

Positivt resultat på finans skyldes salg av resterende aksjer i tilknyttet selskap som ble gjennomført i 2018.

Konklusjonen er at klubben har levert et tilfredsstillende årsresultat for 2018.

Klubben har allikevel fortsatt en tøff likviditetsutfordring, som preger klubbens daglige drift inn i 2019.

Styret og administrasjon jobber med dette hver dag, og det er lagt klare linjer i budsjettet for 2019 om at likviditeten må styrkes utover året.

Egenkapitalen i Raufoss Fotball er styrket i 2018 sammenlignet med året før. Klubben skal fredag 15. mars innrapportere konsolidert regnskap for Raufoss Fotball og Raufoss Storhall AS til Norges Fotballforbund.

Klubben er svært nær en innrapportert positiv egenkapital, men mye tyder på at det ikke vil la seg gjøre å få til dette pr 31.12.18. Målet er at egenkapitalen skal styrkes ytterligere i 2019, og klubben skal allerede ved neste rapportering til forbundet i 2019 vise positive tall på egenkapitalsiden.

 

Raufoss, 12.3.19

 

Asgeir Sveen, Styreleder og Bent Dalby, Daglig leder

 

 

 

 

 

 

 

 

Annonse fra Obos-ligaen: