Fortsettende årsmøte

Årsmøtet fortsetter. Torsdag 13. februar kl. 18.00 på klubbhytta på Nammo Stadion. Agendaen er nå oppdatert med budsjett 2020. Velkommen!

Årsmøtesaker:

Budsjett 2020

Endring i Raufoss Fotballs lover  - som følge av Norges Idrettsforbunds lovendringer 

Revidert: Lovnorm Raufoss Fotball

 

Suppleringsvalg:

Endelig sammensetning av styret iht fullmakt fra Årsmøtet - 1 styrerepresentant og 1 vararepresentant

Valgkomite for 2020/21

- - - 

Budsjettet for 2020 skal styrebehandles 4. februar, og offentliggjøres for medlemmene på Raufossfotball.no 6. februar.

Raufoss Fotball Budsjett 2020

Annonse fra Obos-ligaen: