Et stort skritt nærmere ny Storhall!

Vi i Raufoss Fotball er veldig glade for at Vestre Toten kommune i dag sa ja til å gå videre med prosjektet «Nye Raufoss Storhall». Med støtte fra et stort flertall av politikerne ble rammene som Raufoss Fotball håpet på innvilget.

Raufoss Fotball er som nevnt glade for vedtaket, og setter stor pris på alle politikernes velvilje i prosessen. Saken er meget godt belyst over tid, og vi har hatt en god og konstruktiv dialog med både rådmann, ordfører og det øvrige politiske miljøet. 

Dette bringer oss mange skritt videre for å kunne realisere prosjektet.

Nå kan vi brette opp ermene og jobbe videre med en solid finansieringspakke i bunnen, og være konkrete overfor andre samarbeidspartnere på hvordan vi ligger an.

Dette er fantastisk – nå er grunnlaget lagt for at det er realistisk å tro at vi får bygd ny hall neste år!

— Asgeir Sveen, Styreleder Raufoss Fotball

Som tidligere publisert i blant annet Oppland Arbeiderblad, er totalen som følger:

 

Totale kostnader uten moms                          50 mill

 

Garanti og tilskudd                                        29 mill

Spillmidler                                                        8 mill

 

Uavklarte kilder (håp/drøm)

Sponsorer                                                        3 mill

Fylkeskommunale tilskudd                            5 mill

Stiftelser                                                          1,5 mill

Gaver                                                               1,5 mill

Dugnad                                                             2 mill

 

Det blir enklere for oss å jobbe med de siste elementene når de to første forutsetningene er på plass, det vil si Vestre Toten kommunes støtte og spillmidlene.

Vi er allerede i gang med prosjekteringen og nødvendige avklaringer rundt innkjøpsprosessen, samt at vi har avtalt diverse møter med mulige samarbeidspartnere.

I dag var noen fra prosjektgruppa på befaring i LSK-hallen, og gjengen ble veldig motiverte av det de så i fotballhallen på Lillestrøm.

Vi planlegger for et godt og solid bygg som blir funksjonelt for alle små og store fotballspillere som skal bruke anlegget. Ingen skal lenger behøve å sove med alarm og i redsel for at hallen skal falle ned. Det har faktisk vært tilfelle i mange år for ansatte og frivillige som har voktet over "gamle" Raufoss Storhall både natt og dag.

Hallen blir et nytt fantastisk samlingspunkt for både topp og breddefotballen i hele regionen!

Antatt byggestart er satt til 1. april 2020, med ferdigstillelse 1. okt 2020.

 

Vi kommer med mer informasjon etter hvert som prosjektet skrider fram.

Annonse fra Obos-ligaen: