Ekstraordinært årsmøte

Det avholdes ekstraordinært årsmøte i Raufoss Fotball i den nye klubbhytta på oversiden av Nammo Stadion tirsdag 20. mars kl. 18.00

Regnskapsåret 2017 er avsluttet, og med bakgrunn i det innkalles det til ekstraordinært årsmøte med følgende agenda:

Velkommen ved styreleder Roy Jakobsen

Valg av møteleder, referent og to personer til å underskrive protokoll.

Saker til behandling:

1. Regnskap 2017

2. Revidert organisasjonskart

Vel møtt!

Annonse fra Obos-ligaen: