Årsmøtet 2020 : stor aktivitet og god kontinuitet

Fotballåret 2019 ble oppsummert, og vi har fått et nytt styre. Asgeir Sveen ble gjenvalgt som styreleder, denne gangen for to nye år. De fleste sakene ble behandlet, men ettersom budsjettet ikke ble klart i tide til behandlingen kommer det et fortsettende årsmøte om to uker.

Med seg får styrelederen Stein Giæver som nestleder, han har vært med i styret siden i fjor, og gjenvelges for et år. Vegard Jensrud og Anne Thoresen var ikke på valg og fortsetter i styret. Kjetil Sangnes ble også gjenvalgt for to nye år.

Nye krefter inn - og noen ut

Nye inn i styret er Thomas Hildonen som har vært varamedlem siden i fjor, han ble valgt for et år. Kjersti Homb Jakobsen fortsetter som vara til styret i et år til.

Trude Øvstetun og Tore Flaterud er nye fjes i styret, begge valgt for to år.

Ut av styret gikk Roy Jakobsen, Tor Ole Karlsen, Siv Hege Aspelien og Øystein Bjørge som alle ble takket av med blomster for innsatsen. 

Roy Jakobsen fortsetter imidlertid i kontrollkomiteen i et år sammen med Gunnar Kleven som ble valgt for to år.

Det fortsettende årsmøtet vil ta stilling til om vi skal ha ytterligere et styremedlem og et 2. varamedlem. Valgkomite må også suppleres med to navn og et varamedlem.

Raufoss Fotball har p.t 870 medlemmer

Stor sportslig aktivitet

Rapportene fra lagene viser stor aktivitet, og meget gode sportslige resultater. Vi har 502 fotballspillere i alderen 6-19 år, 199 jenter og 303 gutter. Vi har vært representert med 13 spillere på aldersbestemte kretslag og 24 spillere på sonelag.

Selma Panengstuen har spilt på landslaget for jenter 16, og Elham Hosainy har deltatt på Equinor talentleir.

Vi har tre seniorlag for damer i henholdsvis 2., 3. og 4. divisjon. Og tre seniorlag for menn i OBOS-ligaen, 3.divisjon og i 6. divisjon. Det er mange unge spillere på våre seniorlag også ca. 60 spillere er over 20 år.

Ikhsan Fandi og Parfait Bizoza har representert på A-landslagene til henholdsvis Singapore og Burundi i 2019.

Totalt 661 Raufoss-kamper ble avviklet i 2019 + knøttekamper for de minste. I tillegg kommer treningskamper, deltakelse på cuper og turneringer

Organisasjonsutvikling 

Vi har omlag 100 aktive ledere og trenere i klubben, 25 av disse har i år tatt ulike lederkurs og trenerutdanning. Ivar Jahr og Kjersti Homb Jakobsen har hatt hånd om klubbdommerne.

Mye godt engasjement

Det har også vært stor aktivitet i markedsgruppa, mediagruppa, arrangementsgruppa og i økonomiutvalget. Og ikke minst i anleggsgruppa som både har tatt ned Storhallen og gjort et grundig arbeid med prosjektering og finansiering av ny hall. Mange har også i år gjort en stor jobb for oss på ulike dugnader, og foreldregruppene har gjort en utmerket innsats med søppeldugnad, kiosk med mer. På klubbhytta har vi fått etablert #innsia som har blitt en trivelig møteplass for mange av våre gode støttespillere flere dager i uka. Supportere og samarbeidspartnere fikk også sin velfortjente takk i styreberetningen.

Fortsettende årsmøte

Det blir som nevnt et fortsettende årsmøte for å legge fram budsjett, ny lovnorm fastsatt av NIF, suppleringsvalg og fastsettelse av medlemsavgift. 

I tillegg kommer ekstraordinært årsmøte når det endelige regnskapet er klart i mars. 

 

 

 

Annonse fra Obos-ligaen: