Årsmøte Raufoss Fotball 2019

Årsmøtet for Raufoss Fotball avholdes mandag 28. januar kl. 19.00 på Sportshytta.

Det vil bli vanlige årsmøtesaker samt valg.

Fullstendig saksliste og årsmøtedokumenter vil bli gjort tilgjengelige på vår hjemmeside senest en uke før årsmøtet.

Årsmøteforslag må være styret i hende senest 14. januar og sendes daglig leder Bent Dalby på mail: bent@raufossfotball.no

Ansvarlige for ulike aktiviteter avgir rapporter,  og lagene sender statistikk som skal med i årsberetningen så snart som mulig, og senest 10.januar. Også disse til daglig leder.

Velkommen!

Annonse fra Obos-ligaen: