Rickard Claesson
Assistent trener
Nasjonalitet
Svensk